Wat veel mensen niet of nauwelijks weten is dat Nederland over prachtige natuurgebieden beschikt. Neem bijvoorbeeld de Veluwe of de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad. Wij van BB&L